Lena Stridsberg

Konsultchef & Vice VD
 


Våra Tjänster

Vi på Scoreline Management besitter en gedigen erfarenhet inom flera affärsområden. Alla företag, stora såväl som små, befinner sig ofta i en pågående förändringsprocess.
Scoreline Management AB erbjuder en mängd olika lösningar för företag i dessa processer.

Nedan finner du en kort beskrivning om de tjänster vi främst erbjuder. Dessa har vi valt att dela upp i två affärsområden, nämnligen Affärer och HR

Läs mer om våra tjänster >>
Läs mer om våra affärsområden >>

Vill du ha mer information är du hjärtligt välkommen att Kontakta oss >>

Våra Tjänster

Affärer

  Affärer
   Vi på Scoreline innehar        
   omfattande kunskaper inom
   bla exportägarskiften,
   performance management.
   Läs mer >>

  HR
   Scoreline erbjuder flera    
   företagslösningar bl a inom
   omställningoutplacement
   och interim management.
   Läs mer >>
Inom detta affärsområde arbetar vi med företag och organisationer som vill utveckla och effektivisera sin verksamhet. Detta gör vi med hjälp av ett tjänsteutbud bestående av
Exporttjänster för små och medelstora företag, Performance Management (aktiv mål- och verksamhetsstyrning), olika former av konsultstöd vid Ägarskiften och företagsanpassad Utbildning för chefer och ledare.


 Exporttjänster     Ägarskiften     Utbildning  
 

Nedan finner du mera ingående beskrivningar. Scrolla ner eller klicka på någon av ikonerna ovan för mer information. För våra tjänster inom HR klickar du här >>


 

Exporttjänster

ewa johansson exportchef scoreline

Ewa Johansson
Chef Affärsutveckling Export

for english press here >>
 

Vill du växa, men saknar tid eller erfarenhet?


Exportchef att hyra       

Scoreline erbjuder företag att hyra en mycket kvalificerad och erfaren Exportchef, som till kontrollerad kostnad och över en bestämd tid, hjälper företaget att förbereda, organisera, välja ut och därefter genomföra sin exportverksamhet till utvald marknad. En möjlighet är också att företaget delar på kostnaden för denne exportchef tillsammans med upp till 3 andra företag, vilket minskar hyreskostnaden.

Exporthjälpen

Många års framgångsrikt exportarbete har medfört att Scoreline har kunnat ta fram en fungerande exportmodell som vi erbjuder svenska SME - företag, som vill genomföra exportsatsningar, för att snabbt skapa affärsresultat inom en given budget. Vi arbetar just nu med att hjälpa flera företag att komma igång med sin export på olika marknader, bl.a. i Tyskland, Algeriet, Kina, Indien och Bangladesh.

Vill du veta mer om hur detta går till eller vill delta i någon av de exportaktiviteter som vi arrangerar under 2013 – 2014? Kontakta Christer Dyrwoold.
 
Läs mer om Exporthjälpen här >>
Tillbaka till Våra tjänster >>

 

Ägarskiften

 
Scoreline hjälper mindre och medelstora företag genom en strukturerad process för att uppnå ett optimalt resultat vid en ägaröverlåtelse. 
I processen ingår:
• Kartläggning av ett nuläge och en säljbarhetsanalys.
• Identifiering av förbättringsområden.
• Stöd för genomförande av åtgärder.
• Värdering och uppskattning av tänkbara överlåtelsevärden.
Genomförandet av transaktionen tillsammans med partners i Ägarskiftesgruppen


Läs mer om Ägarskiften här >>
 

Tillbaka till Våra tjänster >>

 

Utbildning

 
Inom detta område erbjuder vi skräddarsydda utbildningar i ledarskap för såväl nyblivna som erfarna chefer. En ledare i dagens företag och organisationer skall klara av att ge rätt ledarskap till rätt individer och samtidigt fokusera på de mål som skall uppnås. Denna ekvation är inte helt lätt att få ihop därför är det viktigt att skaffa sig nödvändiga insikter om hur man fungerar som ledare men också kunskaper om hur grupper fungerar och reagerar under olika förutsättningar.

Vill du se exempel på våra utbildningsprogram? Läs mer här >>
     
   

Våra Tjänster

 

HRAffärer

Vi på Scoreline innehar omfattande kunskaper inom bl a exportägar-
skiften
performance
management
.
Läs mer >>
 

HR

Scoreline erbjuder flera företagslösningar bl a inom
omställningoutplacement
och interim management.
Läs mer >>


Christer Dyrwoold
VD
outplacement
Förändringsprocesser pågår alltid i stort och i smått. Detta är oundvikligt eftersom annars skulle tiden stå stilla. Inom företag och organisationer sker idag dessa förändringar både snabbare och oftare, vilket kanske inte alltid så positivt för den enskilde individen.

På Scoreline har vi valt att fokusera på att förändring ska innebära utveckling i positiv riktning både för företagen och för medarbetarna. Inom affärsområdet HR arbetar vi främst med tjänsterna Bemanning, Health Perfomance, Omställning och Outplacement, samt Rekrytering.

 Arbetsförmedling       Omställning        Rekrytering  


Nedan finner du mera ingående beskrivningar. Scrolla ner eller klicka på någon av ikonerna ovan för mer information.

Omställning och Outplacement

9 av 10 som går våra outplacement program hittar nytt jobb!


Arbetsgivare som ger medarbetare outplacement i samband med uppsägning ökar chansen att få ambassadörer för sitt företag och även stärka varumärket! 

Kommentarer från några av våra deltagare:Outplacement på Scoreline

Scorelines program för omställning/outplacement ger hjälp och stöd till personer, som av olika orsaker måste sluta sin anställning. För den som blir tvingad att lämna sin arbetsgivare på grund av arbetsbrist, omorganisation eller av andra orsaker, är det oerhört värdefullt att få professionell hjälp av en personlig coach. Det skapar trygghet och ökar chansen att snabbt hitta en ny lösning. 
 

Vår ambition är inte endast att hjälpa individer hitta ett nytt jobb, utan det rätta nya jobbet!

 
Läs mer om Scoreline och outplacement >>
 


Coaching

Coaching är effektivt inom all typ av omställning och inte endast vid outplacement. Inom Scoreline erbjuder vi coaching för individer som vill växa såväl personligt, som i sin yrkesroll, oavsett om denna roll är ny eller befintlig. Vi arbetar med individuell coaching för att möta varje individs behov. Utgångspunkten är en coachingmetodik, som säkerställer att deltagaren får ut så mycket som möjligt av programmet.
 
Coaching är inte utbildning eller rådgivning. Coaching handlar om att öppna upp för framtida möjligheter och inte fastna i tidigare misstag. Våra program är direkt kopplat till det dagliga arbetet i verksamheten. 

Kontakta oss gärna för mer information om hur vi arbetar med karriärcoaching på olika vis >>

Tillbaka till Våra tjänster >>

Arbetsförmedling

Inom området Arbetsförmedling har vi huvudsakligt fokus på att hyra ut chefer och specialister interimt, också kallat Interim Management. Detta är en del av vårt totala tjänsteutbud och utgör basen för effektivt genomförande av förändringsstrategier med varaktigt resultat. Våra interimkonsulter är integrerade i leveransen av ett helhetsresultat, vilket innebär att de agerar i enlighet med Scorelines filosofi och metoder.

Är du intresserad av att arbeta som interim chef/konsult? 

Läs mer här >>

Rekrytering

När ni står inför behovet att anställa personal, erbjuder Scoreline ett kreativt, mycket kostnadseffektivt och företagsanpassat förhållningssätt att ta hand om hela eller delar av rekryteringsprocessen.
Vi annonserar, tar referenser, intervjuar, genomför urvalstester och verkar aktivt i utvalda sociala media.
Slutligen presenterar vi ett antal lämpliga kandidater och ni bestämmer vem som ska få jobbet. Scoreline kan också vara ert stöd också i den avslutande delen av processen.

Läs mer här>>
     
   
 
© Scoreline Management AB · Strandbergsgatan 61, plan 3 112 51 Stockholm · 08 689 99 40 · info@scoreline.se  http://www.facebook.com/pages/Scoreline-Management-AB/137644939715341