Scoreline söker produktleverantörer till nordöstra England >>
2013-09-05 22:40

Vi söker svenska produktleverantörer för Energieffektivisering till Nordöstra England


Här finner du de konkreta affärsmöjligheterna och det nu färdiga besöksprogrammet! 
 
Vi har nu i detalj arbetat fram ett mycket unikt och mycket konkret exportprojekt med finansiellt stöd från bl.a.
Tillväxtverket, för export av lösningar för energieffektivisering i Nordöstra England.
 
Ett viktigt moment genomfördes under förra året, då vi var på plats i Nordöstra England och där träffade potentiella
intressenter, partners och investerare, för att definiera mer exakta behov och engelsmännens efterfrågan på produkter
och tjänster.

Du kan läsa mer om detta i våra informationsfolders (klicka på siffrorna nedan för att läsa mer):
1 Affärsmöjligheter >>>
2 Nordöstra England >>>

3 Stora möjligheter för svenska företag >>>
4 In english >>>
5 Om programmet >>>
 

Vi vill nu uppmärksamma svenska företag på denna unika möjlighet att vara först på plats att träffa potentiella köpare,
samt samarbetspartners för en långsiktig affärssatsning! 

Programmet är nu satt i detalj och den närmaste programpunkten är en resa till Newcaste.  

I informationsfolders ser ni vad som ingår och vad det kostar, samt hur Ni anmäler Er.
Ju snabbare Ni anmäler Er, desto bättre förutsättningar med detaljplanering, kommer att ges för just Ert företag att profilera sig
på plats i Newcastle! 

Projekt ingår i en satsning från Tillväxtverket, där kompetens inom teknik, internationella affärer och kunskapsöverföring samverkar,
för en bättre och mer effektiv etablering av svenska företag på den brittiska marknaden.

Önskas mer information om projektet, återkom till oss på Scoreline om projektet. >>>
 
 
© Scoreline Management AB · Strandbergsgatan 61, plan 3 112 51 Stockholm · 08 689 99 40 · info@scoreline.se  http://www.facebook.com/pages/Scoreline-Management-AB/137644939715341