Unikt exportsamarbete med tyska handelshus...
2013-03-03 14:33

Scoreline skapar unikt exportsamarbete med tyska handelshus – världsmästarna i export!

Vi söker också här skyndsamt svenska miljöteknikföretag, som snabbare vill göra affärer via dessa säljkanaler till tredjelandsmarknader!


Svenska miljöteknikföretag, kan nu via Scoreline´s kontakter med tyska Handelshus, erbjudas att ta en aktiv del av den tyska exportmarknaden,
som under 2012 omsatte knappt 1.100,- miljarder Euro! Denna tyska exportmarknad beräknas dessutom öka 4 % under 2013!
 
I Nordtyskland, och speciellt runt Hamburg, finns ett mycket stort antal tyska handelshus etablerade, faktisk så många som tusentals!
Dessa är i sin tur, sedan årtionden, ibland betydligt längre bak i tiden, starkt etablerade med egna kontor och egen personal på andra marknader i världen
och kan således på plats fånga in köpintressen från ett stort antal olika branscher i olika länder. Dessa tyska handelshus samarbetar också gärna med svenska leverantörer, vilka via detta unika exportprojekt hos Scoreline, då kommer att få tillgång till konkreta affärsmöjligheter i olika länder i världen.                                                                                                                                                                                                                        
Vi söker i detta exportprojekt således företag, som inom miljöteknikområdet kan leverera t.ex. följande produkter och tjänster:
Vatten – sanitetslösningar; lösningar för avfallshantering, energibesparing, förnyelsebar energi, markföroreningar, buller/luftmiljö, urbana transporter,
förnybara material, samt miljöanpassade tekniker/processer. 
 
 
Läs mer om detta potentiella och unika exportprojekt i nedanstående bilagda dokument!

Intresseanmälan >>
Bilaga 1 >>
Bilaga 2 >>


För mer information, kontakta Christer Dyrwoold >>
 
© Scoreline Management AB · Strandbergsgatan 61, plan 3 112 51 Stockholm · 08 689 99 40 · info@scoreline.se  http://www.facebook.com/pages/Scoreline-Management-AB/137644939715341