Scoreline söker skyndsamt svenska miljöteknikföretag...
2013-03-03 14:23

Scoreline söker skyndsamt svenska miljöteknikföretag, som vill starta/utöka sin export till den heta engelska miljöteknikmarknaden! 

Vi har köpare i England, som letar efter svenska miljöteknikleverantörer!
 

För att stimulera marknaden för investeringar i energieffektivisering, har den brittiska regeringen nyligen lanserat The Green Deal
och man bedömer att investeringar i sektorn kommer att uppgå till ca £100 miljarder till 2020! 
 
Scoreline vill med detta konkreta affärsexportprojekt, hjälpa till att knyta samman svenska miljöteknikföretag, med av oss redan kända köpare i denna sektor! Vi söker nu därför skyndsamt svenska leverantörer, som kan leverera lösningar för bl.a. energibesparing, förnyelsebar energi, buller/luftmiljö, förnyelsebara material, samt hållbart byggande. 
 
Läs mer om detta potentiella och unika exportprojekt i nedanstående bilagda dokument!

Intresseanmälan >>
Bilaga 1 >>
Bilaga 2 >>


För mer information, kontakta Christer Dyrwoold >>
 
© Scoreline Management AB · Strandbergsgatan 61, plan 3 112 51 Stockholm · 08 689 99 40 · info@scoreline.se  http://www.facebook.com/pages/Scoreline-Management-AB/137644939715341