Christer Dyrwoold

VD

 

Våra affärsområden

"För utvecklande förändring."


På Scoreline har vi specialiserat oss på att föreslå och stödja utvecklande förändringsprocesser.
Detta har vi samlat inom två huvudsakliga Affärsområden, Affärer och HR. Nedanstående organisationsschema ger en kort beskrivning om de områden vi främst arbetar med.

 

Våra Tjänster

 

Affärer

Affärer

Vi på Scoreline innehar omfattande kunskaper inom bla exportägarskiften,
performance management.
Läs mer >>
 

Inom detta affärsområde arbetar vi med företag och organisationer som vill utveckla och effektivisera sin verksamhet. Detta gör vi med hjälp av ett tjänsteutbud bestående av Performance Management (dvs aktiv mål- och verksamhetsstyrning), Exporttjänster för små och medelstora företag, olika former av konsultstöd vid Ägarskiften och företagsanpassad Utbildning för chefer och ledare.

HR

Scoreline erbjuder flera företagslösningar bl a inom
omställningoutplacement
och interim management.
Läs mer >>
 

Exporttjänster

Vår nuvarande handelsminister Eva Björling, satte i juni 2010, som målsättning  att Sverige skall fördubbla  sin export på 5 år! Detta betyder en exportökning på närmare 20 % per år! Men hon sade inte hur detta skall gå till i företagens värld!

Scoreline har mycket stora kunskaper och mångåriga erfarenheter av att med beprövade exportmodeller, organisera framgångsrik hjälp för små- och medelstora företag, som med begränsade medel vill lyckas på nya exportmarknader. Vi arbetar inom flera efterfrågade produkt- och tjänsteområden, såsom t.ex. all miljöteknik, infrastrukturteknik, medicinteknik och skogsnäring. Och på flera exportmarknader där svenska tjänster och produkter efterfrågas eller bedöms ha stor exportpotential.

Läs mer om våra Exportjänster här >>

Ägarskiften

Scoreline hjälper mindre och medelstora företag genom en strukturerad process för att uppnå ett optimalt resultat vid en ägaröverlåtelse. 

I processen ingår:
• Kartläggning av ett nuläge och en säljbarhetsanalys.
• Identifiering av förbättringsområden.
• Stöd för genomförande av åtgärder.
• Värdering och uppskattning av tänkbara överlåtelsevärden.
Genomförandet av transaktionen tillsammans med partners i Ägarskiftesgruppen

Läs mer om Ägarskiften här >>

Utbildning

Inom detta område erbjuder vi skräddarsydda utbildningar i ledarskap för såväl nyblivna som erfarna chefer. En ledare i dagens företag och organisationer skall klara av att ge rätt ledarskap till rätt individer och samtidigt fokusera på de mål som skall uppnås. Denna ekvation är inte helt lätt att få ihop därför är det viktigt att skaffa sig nödvändiga insikter om hur man fungerar som ledare men också kunskaper om hur grupper fungerar och reagerar under olika förutsättningar.

Vill du se exempel på våra utbildningsprogram? Läs mer här >>
 
       
     

HR

Scoreline hr

Lena Stridsberg
Konsultchef & Vice VD
 
Förändringsprocesser pågår alltid i stort och i smått. Detta är oundvikligt eftersom annars skulle tiden stå stilla. Inom företag och organisationer sker idag dessa förändringar både snabbare och oftare, vilket kanske inte alltid så positivt för den enskilde individen.

På Scoreline har vi valt att fokusera på att förändring ska innebära utveckling i positiv riktning både för företagen och för medarbetarna. Detta gör vi genom att i ett nära samarbete med arbetsgivarna till deras medarbetare erbjuda ett antal tjänster. I dessa tjänster ligger fokus på positiv utveckling för de personer som är direkt berörda av sin arbetsgivares förändrings-processer.

Omställning och Outplacement

Inom området omställning tillhandahåller vi Outplacement i form av coaching och rådgivning till personer som av olika skäl måste lämna sin anställning. Dessa program är alltid individuellt anpassade men följer ändå en tydlig struktur och målsättningen är att deltagaren med hjälp programmet och sin individuella coach ska hitta sitt nya och rätta jobb inom tiden för programmet. Vi erbjuder också Inplacement, vilket innebär coaching den första tiden när man börjat ett nytt jobb. 
 
Läs mer om omställning här >>

Rekrytering

När ni står inför behovet att anställa personal, erbjuder Scoreline ett kreativt, mycket kostnadseffektivt och företagsanpassat förhållningssätt att ta hand om hela eller delar av rekryteringsprocessen.
 Vi annonserar, tar referenser, intervjuar, genomför urvalstester och verkar aktivt i utvalda sociala medier. I vårt omfattande person- och företagsnätverk finns också potentiella möjligheter att finna kandidater, som annars kan vara svåra att hitta. Slutligen presenterar vi ett antal lämpliga kandidater och ni bestämmer vem som ska få jobbet. Scoreline kan även erbjuda stöd i den avslutande delen av processen.

Läs mer om rekrytering här >>

Arbetsförmedling

Inom området Arbetsförmedling har vi huvudsakligt fokus på att hyra ut chefer och specialister interimt, även kallat för Interim Management. Detta är en del av vårt totala tjänsteutbud och utgör basen för effektivt genomförande av förändringsstrategier med varaktigt resultat. Våra interimkonsulter är integrerade i leveransen av ett helhetsresultat, vilket innebär att de agerar i enlighet med Scorelines filosofi och metoder.

Läs mer om våra bemanningstjänster här >>

Tillbaka >>
      äs mer om våra tjänster genom att klicka här >>
 
© Scoreline Management AB · Strandbergsgatan 61, plan 3 112 51 Stockholm · 08 689 99 40 · info@scoreline.se  http://www.facebook.com/pages/Scoreline-Management-AB/137644939715341